Sayfalar

29 Mart 2010 Pazartesi

Bu tarihi onlara borçluyuz

Bu tarihi onlara borçluyuz

Bu onurlu ve başeğmez tarihi, esas olarak şehitlerimize borçluyuz. Bu tarihi kanla yazan asıl olarak onlardır.

Bizi yenilmez kılan onların son anlarında bile yarattıkları gelenekler, değerler ve başeğmezliktir. Onlardan güç aldık, onlarla yolumuza devam ettik. Onlarla çoğaldık. En zor anlarımızda onlar bize yol gösterdi. Onların ideallerini yerine getirmekte tereddüt etmeyecek, onların düşlerini gerçekleştireceğiz.

30 Mart 1972'de Tokat'ın Niksar İlçesi'ne bağlı Kızıldere köyü'nde kerpiç evin içinden marşlar yükseliyordu. Kuşatıldıkları kerpiç ev'den "teslim olun!" çağrılarına, ellerinde silahları, dillerinde savaş sloganları ve marşlarla cevap veriyorlardı.

Türkiye Devrimci Hareketinin Önderi Mahir Çayan, "biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!" diyordu katiller sürüsüne... Ve öldüler.

ON'lar; THKP-C Önder ve savaşçıları; Mahir ÇAYAN, Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU, Hüdai ARIKAN, Ertan SARUHAN, Saffet ALP, Sabahattin KURT, Nihat YILMAZ, Ahmet ATASOY ve THKO üyeleri Cihan ALPTEKİN, Ömer AYNA... Kurtuluşa kadar savaş şiarını, devrim yoluna kanlarıyla yazdılar!

KIZILDERE'de devrimin Manifestosu'nu ilan ederken, son nefeslerine kadar düşüncelerine bağlı kaldılar.

ON'lar; KIZILDERE'de asıl olarak bizlere kurtuluşun yolunu gösterdiler. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin nasıl sürdürülmesi gerektiği konusundarehberimiz oldular.

ON'lar; halka ve devrime bağlılığı, hiçbir kuşatmanın yok edemiyeceğini, kuşatma altında, devrimin nasıl savunulması gerektiğinin en güzel örneğini yarattılar.

"Ve ONLAR;
liderdirler, liderler devrim savaşında
masa başında oturmazlar,
Bu savaşta en ön safta savaşırlar..."

ON'lar; halklarımızın kurtuluş savaşında, silah elde en ön safta savaştılar. Kuşatmalar yardılar, vurdular, vuruldular!

ON'lar; halktı, halkın öncüleriydiler. Ülkenin dört bir yanından geldiler. Samsun'dan, Fatsa'dan, Diyarbakır'dan... Van'dan, Sivas'tan, Denizli'den, Rize'den...

ON'lar; üniversitelerden, Fındık ve tütün tarlalarından, maden ocaklarından, fabrikalardan geldiler.

ON'lar; ateş ve ihanet içinden geçerek geldiler. En zor koşullarda kavganın önderi, militanı, savaşçıları oldular.

ON'lar; Amerikan emperyalizmine karşı süren savaşın öncüsü oldular. Bağımsızlık uğruna kanlarını dökmekten geri durmadılar.

ON'lar; Anadolu ihtilalinin yolunu çizdiler. Anadolu ihtilalini büyük bir cüret ve inançla sürdürdüler. KIZILDERE Anadolu ihtilalinin yenilmezliğini dosta da düşmana da gösterdi.

KIZILDERE o yanıyla bir son değil, Anadolu ihtilalinin başlangıcıdır.

KIZILDERE kurtuluşun yoludur!

Kızıldere yolu Zaferin Yoludur!

38 yıldır ON'ların öğretileriyle savaşıyoruz. ON'lardan öğrendiklerimizle kurtuluş kavgasını bugünlere taşıdık.

Haklı bir savaşın yenilemeyeceğini, haklı bir savaşın durulamayacağını onlar öğrettiler bizlere.

Kanla yazılan bu onurlu tarihin asıl yazıcıları ON'lar oldular. Kuşatma altında, havan ve top atışları altında, tereddütsüzce direnirken, ideallerini kanlarıyla savundular.

ON'lar, kolay ve yakın devrim hayallerinin değil, devrim davasının uzun soluklu kurmayları oldular. Devrimin, engebeli, dolambaçlı yollardan geçerek ilerleyeceğini, kurtuluş kavgasının düz bir hat izlemeyeceğini gösterdiler.

ON'lar Kurtuluşa Kadar Savaştılar!

"Düşenler devrim için,
Devrim yolunda vuruşarak düştüler...
Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize
gömüldüler...
Onlar;
Kurtuluşa Kadar Savaş şiarını, devrim
yoluna kanlarıyla yazdılar...
Yolumuz;
Devrim Yolunda düşenlerin yoludur..."

ON'lar;

Türkiye Devrimci hareketinin önderi Mahir ÇAYAN, teorik düşünceleri, yazıları ve kurmaylığıyla bu savaşa önderlik etti. THKP-C'nin önderi, kurucusu ve Merkez Komitesi üyesidir.

Devrimci savaşın kurmaylığını yaparak, savaşı büyüttü. Önderliğiyle Türkiye devrimcilerine yol göstermeye devam ediyor.

Sinan Kazım ÖZÜDOĞRU, Parti-Cephe'nin önder kadrolarındandır. THKP-C Genel Komite üyesidir. Ekim 1970 yılındaki Dev-Genç Kurultayı'nda Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu Genel Sekreterliğine getirildi.

Hüdai ARIKAN, Ankara'da devrimci gençlik mücadelesinin her aşamasında emeği olan bir devrimcidir. Parti'nin kuruluş sürecinde emeği geçen devrimcilerden biridir. THKP-C Genel Komite üyesidir.

Sebahattin KURT, Ankara'da Dev-Genç'in mücadelesi içinde savaşçı yanları ile öne çıkan bir devrimcidir. Mücadelenin zor zamanlarının emekçilerinden biridir.

Nihat YILMAZ, Karadeniz bölgesinde faaliyet yürüten Parti-Cepheliler'dendir. Tütün mitinglerinden, fındık üreticilerinin örgütlenmesine kadar heryerde onun emeği vardır.

Ahmet ATASOY, Karadeniz bölgesinde ki mücadelede örgütlenerek, Parti-Cephe'nin mücadelesine katılmıştır.

Ertan SARUHAN, Karadeniz'deki yerel önderlerdendir. Hemen tüm faaliyetlerin içindedir. Kavganın emekçisi olarak, mücadeleye çok şey katan olmuştur.

Saffet ALP, Parti-Cephe'nin ordu kesimindeki ilişkilerini yürütmüştür.

Cihan ALPTEKİN, THKO'nun yöneticilerindendir. Filistin'e gitmiş, kararını silahlı mücadelenin sürdürülmesinden yana vermiştir.

Ömer AYNA, THKO üyesidir. Silahlı mücadeleyi savunmuş, Mahir ÇAYAN'larla birlikte KIZILDERE'de ölümsüzleşmiştir.

KIZILDERE Manifestosu'nun 38. yılında Türkiye devrimci hareketinin önder ve savaşçılarını bıraktıkları o büyük mirasla anıyoruz.

Onlara çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz elbette. Türkiye devrimci hareketinin 40 yıllık onurlu tarihinin yaratıcısının onlar olduğunu unutmadık.

KIZILDERE SON DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR!..

***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder